نصایح مدیریتی

 تعجب نکیند و جبهه هم نگیرید این نصیحت ها براتون هم آشناست از کسی که اسمش هست رسمش نیست  

  به گونه ای رفتار کن که بدانند با شما کار می کنند نه برای شما

 در دل کینه ازکسی نگیر و رشته ی انتقام را از خود دور کن

 با مردم زیر دست تند خومباش، بدان که آنها سبب آزمایش تو هستند

 نگویید من مامورم و دستور می دهم و باید اطاعت کنید که باعث فساد دل و سستی در دین و زوال نعمت ها می گردد

 بپرهیز از اینکه به مردم وعده ای دهی و به آن وفا نکنی که سبب خشم خدا و مردم می شود

 حلیم باش که اولین نتیجه ی بردباری در برابر نابردباری، جلب یاری و رضایت نهفته ی مردم است 

 با تمام وسایلی که در اختیار داری و با منتهای نیرویی که در جان توست به جلب رضایت عموم و خرسند جامعه بکوش

 

/ 0 نظر / 7 بازدید