چتر من خداست

بگذار سرنوشت

هر راهی را که میخواهد برود،

من راهم جداست…

این ابرها

تا میتوانند ببارند

من چترم خداست…

 

/ 2 نظر / 20 بازدید

قشنگ بود.[گل]

عالی بود