افسوس

بعضی از تصمیم ها را

فقط یکبار در طول عمر می توان گرفت

یا عاقلانه و یا عاشقانه تصمیم بگیرید

تا بعداً افسوس نخورید

/ 0 نظر / 50 بازدید