میخوام ببینمت

دلواپسی بس است بیا تا ببینمت
از دور هم اگر شده حتی ببینمت

هر بار با شنیدن تو تشنه‌ تر شدم
این بار دیگر آمده‌ام تا ببینمت

تردید نیست، فال چرا؟ استخاره چیست؟
باید بدون شاید و اما ببینمت

امروز سخت تشنه دیدار هستم آی
صبرم نمانده است که فردا ببینمت

از راه دور آمده‌ام با خیال تو
کاری بکن که باز ببینمت

هر چند باز آمده  و می آیم
تا چون همان
گذشتهٔ زیبا ببینمت

 

می دانی کسی که این جمله را سروده است

اکنون زیر خاک است

واگر کسی را دعوت می کند که بیا ببینمت فقط برای قرائت فاتحه است؟

چرا قدر لحظات با هم بودن را خیلی ها نمی دانند

/ 0 نظر / 7 بازدید