خدا

با این گناهان مخفی و آشکاری که می کنیم

با این بدعت که در دین و اعتقادات گذاشتیم

با این حلال و حرامی که در روزی کردیم

با این حق و ناحقی که در امور روا داشتیم

با این سستی ایمان و اعمالمان

با این همه ریا و نفاق که در کوچه و بازار کردیم

نه خدا آبرویمان را ریخت و نه

رزق و روزیمان را قطع کرد و نه

برای ما عذابی سخت از زمین و آسمان فرستاد

حالا حساب کن اگر عبادتش می کردیم

بندگی اش را می کردیم و

به حرفش گوش می دادیم

ببین برامون چی می کرد؟

/ 0 نظر / 41 بازدید