با افتخار می گم: من یک معلمم

خدایا ؛

اکنون به آواخر ایام پر فراز و نشیب دوران معلمیم رسیده ام

 با حقوق کم ؛ اطاعت دستور و صرف عُمر جوانی 

مرا در گروه مخاطبین آیه 104 سوره کهف قرار نده

این حرص و جوش ها، قدم های مرا و مطالعاتم را

پشتوانه اعمالم قرار بده که هر چه کردم به نیت قُرب تو کردم.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید