عقل و عشق

http://rezap502.epage.ir

برو خدا را شکر کن
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
 

زندگی را از این دختر بیاموزید

فریبا معصومی 27 ساله ساکن روستای صالح سرا شولم از توابع شهرستان فومن حدود 11 سال است که با کمترین امکانات و در اوج معلولیت به خلق اثاری با ارزشهای هنری میپردازد.از توانایی های برجسته او میتوان به پولک دوزی کاموا بافی عروسک سازی نقاشی گل سازی و .......اشاره کرد. 

 در ادامه مطلب تصویر را ببینید

امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!

امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!
امید به زندگی را از این دختر بیاموزید !!