عقل و عشق

http://rezap502.epage.ir

عناوین پروژه پیشنهادی
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
 
 • بررسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان
 • بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان
 • ررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان
 • بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی
 • بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه آزاد
 • مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی 4-5 ساله
 • مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 ته
 • مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه
 • بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی
 • بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه با میزان موفقیت آنان
 • بررسی پیش تجربی سیاهه مشاوره ای اوئیس سؤالهای شماره 3 تا 45 در میان دانشجویان آز
 • بررسی مقدماتی شخصیتی کرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد
 • بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر
 • عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهر
 • بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی
 • بررسی رابطه میزان نگرش (پایبندی)مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی
 • آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن
 • بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار
 • بررسی رابطه بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
 • بررسی عوامل (اجتماعی – فرهنگی و روانی – ذهنی) مرتبط با ایجاد روحیه تحقیق در کودک
 • بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، ال اس دی ، اکستاسی و در بی
 • رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران
 • رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران
 • حلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
 • مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه
 • بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی
 • بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر
 • بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان
 • مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگ
 • بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش
 • بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در
 • بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر
 • بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی
 • بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
 • مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر
 • بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی
 • پروژه مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر
 • بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

نمونه فهرست تحقیق انجام گرفته

مقدمه
زیربنای نظری تحقیق
تعارض و ماهیت آن


دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی
دیدگاه سنتی
دیدگاه کثرت گرا
دیدگاه تعامل گرا
تعارض و اثرات اصلی تعارض
تعارض و جنبه های منفی آن
تعارض و جنبه های مثبت آن
انواع تعارض
تعارض درون فردی
تعارض بین فردی
تعارض بین گروهی
تعارض بین سازمانی
علل ایجاد تعارض در سازمان ها
تعارض و تغییر
تعاض در اثربخشی سازمان
راهبردهای پیشگیری از تعارض
راهکارهای رفع تعارض
سبک های مدیریت تعارض
راهبردهای مدیریت تعارض
چانه زنی
میانجی گری
حکمیت
خلاصه بحث تعارض
هوش عاطفی
تعریف هوش عاطفی
ریشه های تاریخی هوش عاطفی
اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی
دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی
هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر
هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی
هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن
ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن
هوش عاطفی از دیدگاه گلمن
مؤلفه های هوش عاطفی گلمن
مؤلفه خودآگاهی
مؤلفه مدیریت خود
مؤلفه آگاهی اجتماعی
مؤلفه مهارت های اجتماعی
مؤلفه خودانگیزی
توجه معاصر به هوش عاطفی
تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک
نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی
ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین
آموزش و یادگیری هوش عاطفی
هوش عاطفی در محل کار
خلاصه بحث هوش عاطفی
ارتباطات (مهارت های ارتباطی)
چهارچوب مفهومی ارتباطات
هدف ارتباط
اهمیت ارتباطات
فرایند ارتباطات
انواع ارتباطات
مهارت های ارتباطی مدیران
تعریف مهارت های ارتباطی
مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن
مهارت کلامی
مهارت بازخورد
مهارت شنود مؤثر
خلاصه بحث ارتباطات
الگو (مدل)
نظریه های الگوسازی
انواع الگو (مدل بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق
اهداف
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی
پیش فرضهای تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم پیشینه تحقیق
مقدمه
تعارض
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
هوش عاطفی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
ارتباطات
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق

فصل سوم روش شناسی تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه تحقیق
انتخاب حجم نمونه لازم
متغیرهای تحقیق
ابزار و وسیله تحقیق
نحوه امتیاز دهی
پایایی پرسشنامه های تحقیق
نحوه جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
رعایت مسائل اخلاقی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی