عقل و عشق

http://rezap502.epage.ir

دروغ یا حقیقت
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
 

روزی دروغ به حقیقت گفت: مــــیل داری با هم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم؟ حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند، وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد. دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او را پوشید و رفت. از آن روز همیشه حقیقت عــــریان و زشت است، اما دروغ درلبــــــاس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود