عقل و عشق

http://rezap502.epage.ir

تفکر
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
 

این یک دقیقه را با کلیک بر روی این تصویر تفکر کن


 
 
تجربه
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
 

آدم ها می دونی کی باور می کنند

ادامه مطالعه فرمایید


 
 
یادش بخیر
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
 

یاد باد آن روزگاران یاد باد

بفرمایید کلیک کنید


 
 
سهروردی
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
 

 

تا کی به تمنای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

خواهد که سرآید غم هجران تو یا نه

ای تیره غمت را دل عشاق نشانه

جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه

رفتم به در صومعه عابد و زاهد

دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد

در میکده رهبانم و در صومعه عابد

گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه

روزی که برفتند حریفان پی هر کار

زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار

من یار طلب کردم و او جلوه گه یار

حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار

او خانه همی جوید و من صاحب خانه

هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو

هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو

در میکده و دیر که جانانه تویی تو

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید

پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید

عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید

یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

عاقل به قوانین خرد راه تو پوید

دیوانه برون از همه آئین تو جوید

تا غنچهء بشکفتهء این باغ که بوید

هر کس به بهانی صفت حمد تو گوید

بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه

بیچاره بهایی که دلش زار غم توست

هر چند که عاصی است ز خیل خدم توست

امید وی از عاطفت دم به دم توست

تقصیر "خیالی" به امید کرم توست

یعنی که گنه را به از این نیست بهانه

ادامه را مطالعه فرمایید


 
 
یا امام رضا به داد ما شیعیان برس
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
 


 
 
عشق آمدو آتش به همه عالم زد
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
 


 
 
دانلود کنید
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
 

دانلود 150 داستان زیبا و نایاب

 


 
 
رقیب یعنی نگهبان
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
 

به زبان فارسی یک نگاه عمیق بیندازید


 
 
عید قربان
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
 

این داستان در عید قربان امسال

در مالزی اتفاق افتاد جالب است


 
 
توهین به اسلام
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
 

این کفش در فروشگاههای کفش به فروش می رسد

در حالی که به طور عمد زیر آن نقش

و کلمات ( الله - محمد – الاسلام)نگاشته شده است

حال کمی فکر کن ببین سکوت مسلمانان کار را به کجا رسانده


 
 
شعر3- غم مخور
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 
غم مخور

 

لرزد از تاب بنفشه دل غــم مخـــــور

 

سوسن عاشق روزی هم بخندد غم مخور

آئینه ستاریت تا به چند پـوشش کنـــد

 

این معــما هم به آخر می رسد غم مخور

آسمان بی رنگ پر از ستـاره می شـود

 

باز هم آفــــتاب فردا می رسد غم مخور

گر ثناگویان آن کار دیگـر می کنـــنـد

 

در پی وجدان خویشــــند غــــــم مخور

عشق نیلوفر گر نپیچد همـچو مـــــو

 

دلبرا نرم گردد همچو موم غـــــم مخور

این دوروزه گر که مستی کم می رسد

 

از برای نـــاز ساقیـــــست غـــــم مخور

تا به کی عشق ها را پر رنگ می کنــی

 

عمر تو روزی بــه پایان می رسد غم مخور

طوفان در راه و نوح را چـــــه غـــم

 

این بـلم از دریــــاها رد می شود غم مخور

گر که شب خسرو نرفته خواب شیرین

 

چه شیرین ها کشیـــــده در بغل غم مخور

هزاران گر ببندد آواز خــــویــــــش

 

شیـخ آوازش تـا هزاران می رسد غم مخور

پورشیخ


 
 
شعر2 - خجالت
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

خجالت

شب هــــجر و فراغ چـــشم براهی

 

لب و دستـان گزیـدن در سیــاهـــی

دلی رودی نوای خـــوش صدایــــی

 

مرا کـردست اشــارت نیم  نگـاهـــی

ربوده دل زمـن کنـــــج خــــرابات

 

به یک عـشوه در آن رقـص سمــایی

مراتسلیم بی چـــون و چـــرا کـــرد

 

چه گویـم زان جفـای دلـــربـــایـــی

بسوزم من بسان شــــمع مجلـــس

 

که شایـد یک نگاه بـر مــــا نمــــایی

در آن مجلس همه مســت و ملولند

 

که هـر یک در بغل دارنــد نــــگاری

من از خجلت فکندم پای دوستـــــان

 

بسان بـلبــــلان ســـبزین قبـــایـــی

من خاکــی چه کاری با پـــری بـــود

 

مرا در مـجــلس انس است چه کاری

زدم بر زلـــف آن ساقــــی دستــی

 

زدش بـر دسـت مــن گفتا تو مستی

چو گفتم نقش توست خواب و خیالــم

 

نهادســت بر لبـانــــم مهــــر داغی

بگفتا در نــگــاه عــشـــقـبــــــازان

 

ندارد قــــول شــــیخ هیچ نوع ثباتی

پورشیخ


 
 
شعر1- برآن سرم
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 
برآن ســرم

بر آن سـرم که پیرانه سر عاشقی زسرگیرم     

 

بـه یک دمــــی ز هوای وصـل تو  به پر گیرم

شکنـج زلف تو و خم ابــروی چـــو ماهــت

 

بـر آن امـیـــد داردم  که روزی قرار گیــرم

سـالــها زبتــکــــده هــــا بت  تراشـــیدم 

 

تا کـه در آغــوش نگـــارین بتی مقر گیــرم

شب تــــار به سحر میکده هـا خراب کردم

 

که شـایـــد ز ســاغر ســاقی قـــوام گیــرم

سالها شمع مجلس هــر انجــــمن گشتــــم

 

تا ز خـســـــروی عشـــق مـفــّر گـیـــــرم

بسته نـــگاه مرا به خـــم قامـــــت خویش

 

تا به عشــــوه ای زیــــر و زبــــر گیــــرم

روزها بــوسه بر آن خال ســیه طلب کردم

 

که شـــاید ز گــــــــرمی آن دوام گیــــرم

نمانده ثبت و ثبــــاتی برای دوام عشـــــق

 

من آن شیخ ثنــاگویم کـــی مــلال گیـــــرم


پورشیخ

 
 
گزارش خبری
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

گزارش خبری از اون طرف


 
 
شعرنو 18
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

روز مرگم نفسی فرصت دیدار بده.


 
 
20 جمله زیبا از شریعتی
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

دل های بزرگ

و احساس های بلند،

عشق های زیبا و

پر شکوه می افرینند


 
 
ما ایرانی هستیم؟
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

عجب فرهنگی غنی و محکمی

ادامه بدید

هر وقت دشمن از ما تعریف کرد.....


 
 
هیچ دقت کردین؟
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

هیچ دقت کردین؟

ادامه را بخونید


 
 
محبت یک معلم
نویسنده:رضا عقل و عشق - ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
 

محبت یک  معلم

در ادامه